همه ی امراض از عدم بخشایش ناشی می شوند

                                         از گناه نفرت داشته باشیم  نه از گناهکار

/ 1 نظر / 11 بازدید
وحید

دقیقا عالی