غم دو روز هرگز مرا یاد نگشت

                                روزی که نیامده است و روزی که گذشت

                                                                                                              خیام

/ 0 نظر / 17 بازدید